HİZMET VE YUVA ARASINDAKİ DENGE

Büyüklerimiz “Hizmet nimettir” diyerek büyük ve önemli bir gerçeğe işaret etmişlerdir. Çünkü insanın hizmeti hem kendine hem de etrafına faydalı olur; yeter ki niyeti halis olsun. Ancak insanın sadece niyetini halis kılmakla yetinmemesi gerekir. Bu başlangıçtır; halis niyetin ardından verilen işi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, çalışma arkadaşlarının kalbini kırmamak ve hakkına riayet etmek gibi unsurlara da hassasiyet göstermesi gerekir. İyi bir niyetle dahi olsa etrafındakileri kırıp dökercesine hizmet etmeye çalışan kişi hizmetin nimetlerinden ne kadar fayda sağlayabilir?

HİZMET BİR OKULDUR

Hizmet ortamı aynı zamanda bir ahlak okulu gibidir. İnsanları idare etmek, farklı görüşlere müsamaha gösterebilmek, öfkeye hakim olmak, bir arada olmanın getirdiği hukuka riayet etmek gibi bir çok haslet hizmet ortamında öğrenilir. Hizmet bir okul gibi değerlendirildiğinde zaten bu gibi konular sıkıntı olmaktan çıkacak, işin tabiatı gereği böyle olduğu görülecektir ve hizmetin külfeti değil nimeti olarak kabul edilecektir.

AİLEVİ SORUMLULUKLARIMIZ VE HİZMET

Allah rızası için hizmet etme gayesinde olanların göz ardı etmemesi gereken bir diğer konu ise, aile ve hizmet arasındaki dengedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kişinin ailesi için yaptığı her harcama kendisi için sadakadır. Muhakkak ki kişi hanımının ağzına koyduğu bir lokma için dahi sevap kazanır” buyurarak ailenin ve aile ile ilgilenmenin önemini bizlere göstermiştir. Vaktinin büyük çoğunluğunu hizmetle geçiren kimselerin ailesinin ihtiyaçlarını unutmaması gerekir. Dışarıya hizmet ederken aileyi ihmal etmek ne kadar doğrudur? Çevremizdeki insanlar kadar yuvamızdaki aile bireylerinin de bize ihtiyaçları vardır. Hizmetin getirdiği sorumluluklar nasıl diğer ibadetlerin aksatılmasını temize çıkarmazsa, aile sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz.

Ümmetinin her türlü derdiyle birebir ilgilenen ve büyük bir sorumluluk taşıyan Allah Rasulü (s.a.v) ailesini hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Onlara gereken ilgiyi göstermiş, gönüllerini almıştır. Büyüklerimiz de aynı şekilde ciddi bir mesai harcadıkları hizmet ile aile arasındaki dengeyi korumuştur. Bizim sorumluluklarımız onlar kadar büyük olmadığı halde hizmetten dolayı ailemize zaman ayıramadığımızdan dem vuruyoruz. Halbuki bir insanın ailesine samimiyetle yöneldiği bir saat bile onların ihtiyacını gidermeye yeterli olacaktır.

EŞLER BİRBİRİNE DESTEK OLMALI

Ancak burada değinilmesi gereken bir diğer konu da eşlerin bu hususta birbirine gereken desteği göstermesidir. Eşi hizmette yoğun mesai harcayan kişinin bu işte eşine yardımcı olması, eşinin eksiklerini tamamlamaya çalışması kendisinin de o hizmetten bir pay sahibi olması demektir. Tam tersine, destek olmak yerine sürekli bu yoğunluktan şikayet eden bir eş, işleri hem kendine hem eşine hem de çocuklarına daha da zorlaştırır.

Yuva, aile fertlerinin güzel günler kadar zor zamanları da paylaşmasıyla, birbirine omuz vermesiyle yuva olur. Neticede hizmet edenin ailesini ihmal etmemesi kadar, eşinin bu konuda anlayışlı olması da önemlidir. Ancak bu şekilde orta yol tutturulmuş olunur. İki taraflı gayret olmadan ailede bu tür sorunların üstesinden gelmek çok zordur. Bu nedenle anlayış ve sabırla eşlerin birbirlerine yardımcı olması, birbirlerinin ihtiyacını gözetmesi gerekir. Bu aynı zamanda Rabbimiz’in rızasına götüren davranışlarından biridir.

Muhammed Saki Elhüseyni

Kaynak: SEMERKAND AİLE