4 Maddede Ailede Mutluluğun Şifresi | Tezgâh

17 Mayıs 2020

1 - RIZA 2 - VEFA 3 - SEVGİ 4 - SABIR...

İMANI KÂMİL BABA

29 Mart 2020

5 Maddede Tasavvuf Nedir? | Tezgâh

19 Mayıs 2020

1 - Ta­sav­vuf ye­ni bir din de­ğil­dir, di­ni an­lat­ma­nın ve ya­şat­ma­nın en...

ALTIN SİLSİLE

Tümünü Göster

EBÜ’L-HASAN-I HARAKÂNÎ (K.S)

3 Eylül 2018

Gönüller Sultanı Ebü’l-Hasan-ı Harakânî hazretleri yaşadığı dönemin gavs-ı âzamıydı. İnsanlara uzanan ilâhî rahmetlere o vesile olurdu. Devrin biriciğiydi. Makamı, hali,...

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ (K.S)

3 Eylül 2018

Âriflerin Sultanı Bâyezîd-i Bistâmî (k.s) velîlerin, âriflerin sultanıydı. Yaptıklarıyla ve sözleriyle devrinin...

İMAM CA‘FER-İ SÂDIK (R.A)

3 Eylül 2018

Güvenilir İmam İmam Ca‘fer-i Sâdık (r.a) hem âlemlerin sultanı Efendimiz’in (s.a.v) neslinden...

EBÛ MUHAMMED KASIM (R.A)

3 Eylül 2018

Sahâbî Torunu Ebû Muhammed Kasım (r.a)… Hz. Ebû Bekir Efendimiz’in (r.a) oğlu...

SELMAN-I FARİSİ (R.A)

3 Eylül 2018

İlâhî Kader Selmân-ı Fârisî (r.a) bu yolun önderlerindendi. Seçilmiş imamlardandı. O hem...