İMANI KÂMİL BABA

Allah’ın Resulü şöyle buyurmuştur: “Müminlerin iman yönünden en kâmili, ahlâkı en güzel olanı ve aile fertlerine karşı en merhametli davrananıdır.” Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davrananınızdır. Aranızda kendi ailesine karşı en hayırlı davranan benim. Eşiniz vefat ettiği zaman onu hayırla anın.”  Lokman Hekim demiştir ki: “Akıllı kimse, halkın içine çıkınca ciddi tavır alır, evine gelince ise çocuklarına karşı onların Seviyesinde davranır.” Allah’ın Resulü ashabını evliliğe teşvik ederken önce genç ve bakire kızları tercih etmelerini [avsiye etmiş, sebebini de, “Kendisiyle oynayıp şakalaşırdın” diye açıklamıştır.

 Bir erkeğin en güzel oyunu eşi ile yaptığı latifeler ve onun gönlünü alıcı hareketlerdir. Aynı şekilde baba, çocuklarına karşı da neşeli olmalı, onların seviyesine inmeyi başarmalı, buna alışmalıdır. insan velî, vali, sultan, sûfî kim olursa olsun, evine girince dışarıdaki ciddiyetini bırakmalı, hanımının ve çocuklarının tabiatına uygun söz, şaka, nükte, oyun türü şeylerle onları neşelendirmelidir. Baba bunu beceremezse, onların bu ihtiyaçlarını başkaları ile gidereceklerini bilmelidir. Bu arada harama düşerlerse, sebebi şu asık suratlı babadır. Sert, kaba ve asık suratlı insanı ne halk sever ne de Cenâb-ı Hak sever. Allah Resulü dili ve haliyle etrafına eziyet veren, geçimsiz, huysuz, kaba, katı yürekli, acı sözlü, sert yüzlü kimselerin cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Allah korusun, böyle bir hal insanlığın iflasıdır. Hele bir de bu tür davranışları müslümanlık, hocalık veya sûfîlik adına yapmak tam bir cinayettir. Düşmanına rahmet istemesi gereken bir mümin, ailesine ve en yakın dostlarına nasıl zahmet olup durur. Bu huyu tedavi ettirmelidir. Manevî kalp doktorlarına gidip kalbi yumuşatacak, dili terbiye edecek ilâçları içmelidir. Her kötü halin bir tövbesi ve tedavisi vardır. Yeter ki ölmeden önce ilâç içilsin.

Muhammed Saki Elhüseyni

Kaynak: AİLE SAADETİ

, , , , , , , , , ,